TIỆN CNC

GIA CÔNG CƠ KHÍ

thông tin liên hệ
Mr. Hoan

0971 329 819 - 0915 329 819

Ms. Hồng
- 0972 337 978

Tiện các chi tiết có độ cứng cao

Chấu kẹp
Chấu kẹp
Pin
Pin
Đầu dao côn
Đầu dao côn
Khớp nối đầu trục
Khớp nối đầu trục
Bạc dẫn hướng
Bạc dẫn hướng
Dưỡng kiểm
Dưỡng kiểm