TIỆN CNC

GIA CÔNG CƠ KHÍ

thông tin liên hệ
Mr. Hoan

0971 329 819 - 0915 329 819

Ms. Hồng
- 0972 337 978

Tiện chi tiết Nhôm

Tiện chi tiết chính xác
Tiện chi tiết chính xác
Tiện CNC chi tiết nhôm
Tiện CNC chi tiết nhôm
Tiện CNC ròng rọc
Tiện CNC ròng rọc
Cánh bơm
Cánh bơm
Vành răng nhôm
Vành răng nhôm