TIỆN CNC

GIA CÔNG CƠ KHÍ

thông tin liên hệ
Mr. Hoan

0971 329 819 - 0915 329 819

Ms. Hồng
- 0972 337 978

Tiện thép không gỉ

Tiện CNC đầu côn
Tiện CNC đầu côn
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC bích gá
Tiện CNC bích gá
Tiện CNC ổ trượt
Tiện CNC ổ trượt
Tiện CNC trục máy
Tiện CNC trục máy
Các chi tiết inox
Các chi tiết inox
Mặt bích inox
Mặt bích inox