TIỆN CNC

GIA CÔNG CƠ KHÍ

thông tin liên hệ
Mr. Hoan

0971 329 819 - 0915 329 819

Ms. Hồng
- 0972 337 978

Gia công bu lông, ốc vít

Bulong mỏng
Bulong mỏng
Bulong
Bulong